Hanzehogeschool

Dean Academie voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele Techniek

Het college van bestuur van de Hanzehogeschool Groningen heeft de heer dr. Paul van Eijk benoemd als dean van de Academie voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele Techniek. De heer Van Eijk start per 1 april 2013 in zijn nieuwe functie.
 
De heer Van Eijk studeerde Milieukunde aan de Agrarische Hogeschool Delft en promoveerde in 2003 aan Technische Universiteit Delft. Sinds 2008 is hij manager van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu en Natuur bij de provincie Drenthe.
 
Eerder vervulde Paul van Eijk functies als onderzoeker, ontwerper, docent en adviseur op milieukundig gebied bij onder andere de TU Delft en de provincie Zuid-Holland. Zijn speciale interesse ligt bij duurzaamheid in de gebouwde omgeving en waterbeheer. Bijna tien jaar was hij  groen lid van het  Hoogheemraadschap van Delfland, en sinds 2011 is hij lid van het  Dagelijks Bestuur van de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer. Terug.