haagse hogeschool

lid raad van toezicht

Mevrouw Kristel Baele is, op voordracht van de Hogeschoolraad van De Haagse, per 16 juni benoemd als lid van de raad van toezicht. Mevrouw Baele is een zeer ervaren bestuurder en toezichthouder, met ruime ervaring binnen het hoger onderwijs.
 
Mevrouw Baele was van 2015 tot 2019 voorzitter van het college van bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast was zij lid van de Economic Board Zuid Holland (2015–2019), voorzitter van het strategische samenwerkingsverband tussen de drie Zuid-Hollandse universiteiten Leiden, Delft en Erasmus (2017–2019), lid van het onafhankelijk strategische adviesorgaan voor de regering op het gebied van onderwijs, de Onderwijsraad (2011–2018) en lid van de raad van advies van Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering van onderwijs en onderzoek (2011–2017).
 
Mervouw Baele: "De Haagse Hogeschool, met haar internationale, multiculturele en Randstedelijke profiel is een instelling waar ik met mijn achtergrond en ervaring meen van waarde te kunnen zijn.
 
Onderwijs heeft al vele jaren mijn hart en inzet. Een goede opleiding is een van de belangrijkste bouwstenen in je leven. Praktijkgericht onderzoek voedt die kwaliteit. In verschillende bestuurlijke en adviserende rollen heb ik daar een bijdrage aan mogen leveren. Daarbij heb ik altijd studenten betrokken. Ze voegen invalshoeken en ideeën toe die onderbelicht of afwezig waren, zetten zaken soms in een nieuw perspectief."

 
De raad van toezicht heeft altijd een lid dat op voordracht van de Hogeschoolraad, het centrale medezeggenschapsorgaan van de hogeschool, is aangenomen. Mevrouw Baele is, net als haar voorganger mevrouw Kitty Nooy, aangenomen op voordracht van de Hogeschoolraad. 
 
Mevrouw Van Keulen, voorzitter van de Hogeschoolraad: “De Hogeschoolraad kijkt uit naar hernieuwde samenwerking met Kristel Baele en de Raad van Toezicht, waarvan zij op voordracht van de medezeggenschap deel van zal uitmaken. Kristel Baele brengt een schat aan ervaring mee in het hoger onderwijs en het praktijkgericht onderzoek. Zij straalt de overtuiging uit dat goede samenwerking in de driehoek tussen de Raad van Toezicht, het College van Bestuur en de medezeggenschap essentieel is voor de versterking van De Haagse Hogeschool.”
 

Mevrouw Baele: “De medezeggenschap heeft een cruciale rol in het wel en wee van een hogeschool. Zij zijn aangesloten op de polsslag van de organisatie. Een goede samenwerking tussen CvB, Hogeschoolraad en RvT acht ik van groot belang voor studenten, medewerkers en het welzijn van de hogeschool. Dat vraagt vertrouwen, een open dialoog, de bereidheid tot luisteren en het vermogen om verder te kijken dan vergaderstukken.
 
De combinatie van de onderwijs- en onderzoekportefeuille met die van medezeggenschap maakt deze positie bijzonder. Beide bieden de mogelijkheid om, met gepaste afstand, verbinding te maken met waar het in een hogeschool om gaat.”
 

De heer Wubbo Tempel, voorzitter van de raad van toezicht van De Haagse Hogeschool: “We zijn blij dat een bestuurlijk zwaargewicht als Kristel Baele onze Raad van Toezicht komt versterken.”