Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

lid college van bestuur

Mevrouw Heleen Jumelet start per 1 november als lid van het college van bestuur van HKU (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht). Zij is op dit moment faculteitsdirecteur bij Hogeschool Inholland. “Ik kijk er enorm naar uit om bij HKU aan de slag te gaan. Cultuur, maatschappij, kunst, innovatief praktijkgericht onderzoek, ondernemerschap en natuurlijk werkveld – en studentgericht onderwijs komen samen, en ook nog in mijn eigen stad.”
 
Samen met de heer Bleker, voorzitter college van bestuur HKU, zal zij vanaf 1 november het college van bestuur vormen.
 
De loopbaan van mevrouw Jumelet wordt gekenmerkt door het motiveren en verbinden van (jonge) mensen en door resultaatgerichtheid. Het stimuleren van studenten én medewerkers, hun talentontwikkeling en de verantwoordelijkheid en samenwerking met het werkveld zijn de kern van haar leiderschap.
 
Bij Inholland was zij de afgelopen zes jaar faculteitsdirecteur Gezondheidszorg, Sport en Welzijn (6000 studenten) en vestigingsdirecteur van locatie Haarlem. Daarnaast bekleedt zij als toezichthouder verschillende nevenfuncties in het maatschappelijk veld. Voordat mevrouw Jumelet bij Inholland begon, heeft zij vanuit haar eigen bedrijf verschillende bestuurlijke functies vervuld. Daarvoor was zij onder andere directeur van een onderzoeksinstituut, heeft zij bij de EU internationale onderwijs- en cultuuruitwisselingsprogramma’s geleid en was mevrouw Jumelet associate lector.
 
De voorzitter van de Raad van Toezicht HKU, de heer Joop Daalmeijer, is blij met haar komst. “Met haar ervaring in het hbo en haar leiderschapskwaliteiten heeft zij een uitstekende achtergrond om HKU samen met Roelof Bleker verder op de kaart te zetten.” Bestuursvoorzitter de heer Bleker ziet de toekomst positief tegemoet met het aantreden van mevrouw Jumelet.“Wat fijn om samen met haar een team te vormen. Haar ervaringen in onderwijs, onderzoek en het maatschappelijke veld zal zij bij de HKU goed kunnen inzetten.”