hogeschool inholland

lid college van bestuur

Mevrouw Mieke van den Berg treedt per 1 februari 2020 toe tot het college van bestuur van Hogeschool Inholland als collegelid.
 
“Mieke is deskundig en een heel fijn mens, dus ik ben trots en blij dat wij haar welkom mogen heten bij de hogeschool,” aldus collegevoorzitter mevrouw Jet de Ranitz over de komst van mevrouw Van den Berg.
 
“Bij onze kennismaking bleek al snel dat Mieke de Inholland-kernwaarden verpersoonlijkt en dat zij naast verstand van zaken ook een goed gevoel voor humor heeft. Met haar ervaring met vastgoed, HR en financiën heeft zij grote toegevoegde waarde voor de hogeschool. Zij is thuis in Amsterdam en dat is een mooie bonus gelet op onze plannen voor Campus aan het IJ. Ik verheug me op haar komst.”

De Hogeschool medezeggenschapsraad van Inholland heeft positief advies gegeven aan de raad van toezicht over de benoeming van mevrouw Van den Berg, evenals de benoemingsadviescommissie (met vertegenwoordigers uit de domeinen, de diensten en medezeggenschap). Binnen het college wordt zij verantwoordelijk voor de portefeuille bedrijfsvoering waaronder financiën & business control, vastgoed en facilitaire zaken, HRM, ICT, informatiebeleid en informatievoorziening en de holding van Inholland.

Mevrouw Van den Berg is jaren werkzaam geweest als lid van de raad van bestuur van de Amsterdamse woningstichting Eigen Haard. Helemaal onbekend met de hogeschool is zij niet. Ze doceerde enige tijd bij de voorloper van Inholland in Diemen bij de opleiding Accountancy.
“Hoger beroepsonderwijs is maatschappelijk relevant. Je persoonlijk ontwikkelen door te durven leren dat is waar Inholland voor staat. Inholland is een prachtige organisatie en ik ben trots daar onderdeel van uit te gaan maken," aldus mevrouw Van den Berg. 
 
De heer Siebe Riedstra, voorzitter Raad van Toezicht: “Met de komst van Mieke krijgt Inholland er een ervaren bestuurder bij met veel kennis en ervaring op het gebied van bedrijfsvoering. Ik zie uit naar de samenwerking met haar.”