Hogeschool Leiden

Voorzitter college van bestuur

De Raad van Toezicht van Hogeschool Leiden heeft Sander van den Eijnden benoemd tot voorzitter van het  College van Bestuur. De benoeming gaat in op 1 maart 2016 voor een periode van vier jaar.
 
Sander van den Eijnden is een ervaren onderwijsbestuurder. Sinds 2012 is hij voorzitter van het College van Bestuur van de Open Universiteit. In de periode 2005-2012 was hij directeur-bestuurder bij de Nuffic en van 2002-2005 plaatsvervangend directeur-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Van 1986-2002 vervulde hij verschillende functies bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, onder meer als directeur Middelbaar Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie.
 
Sander van den Eijnden is lid van de Raad van Toezicht van het Rijksmuseum voor Oudheden te Leiden en lid van de Raad van Toezicht van de stichting Carmelcollege. Hij studeerde pedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen en woont sinds ruim 30 jaar in Leiden.
 
Agnita Mur, lid College van Bestuur en Simon van Driel, voorzitter Raad van Toezicht: ‘De afgelopen weken is Hogeschool Leiden gestart met de ontwikkeling van een nieuw Instellingsplan dat het onderwijs en onderzoek van Hogeschool Leiden toekomstbestendig maakt. Wij zijn verheugd dat Sander van den Eijnden daar mede vorm aan wil geven en zien uit naar een plezierige en vruchtbare samenwerking.’ Terug.