Hogeschool Windesheim

Directeur Support

Het College van Bestuur van Hogeschool Windesheim heeft Pien Versteegh benoemd in de nieuwe functie directeur Support.

Pien Versteegh, afkomstig van de Universiteit Tilburg, zal zich bezighouden met het verder opbouwen van de dienst, die verantwoordelijk is voor integrale beleidsadvisering. Haar opdracht is het bevorderen van de samenwerking en verdergaande integraliteit tussen de onderdelen van de dienst en van de dienst met de stakeholders.  Terug.