Hogeschool Utrecht

Directeur Stafdienst Studentzaken

Het College van Bestuur van de Hogeschool Utrecht heeft Marnix van den Berg, op voordracht van de benoemingsadviescommissie, benoemd tot directeur Stafdienst Studentzaken. 

De heer Van den Berg heeft ruime ervaring opgedaan als leidinggevende en adviseur in diverse onderwijssectoren. Na zijn studie Bestuurskunde trad hij in dienst bij Deloitte Consulting, waar hij onder meer leiding gaf aan het onderwijsteam. Vervolgens bekleedde hij diverse adviesfuncties en was hij Manager Bedrijfsvoering bij verschillende onderwijsinstellingen. Tevens is de heer Van den Berg sinds 2002 gastdocent aan de Universiteit Utrecht. Voor zijn indiensttreding bij de Hogeschool Utrecht, was hij werkzaam bij het ROC Leiden, als a.i. manager bedrijfsvoering.

Binnen Hogeschool Utrecht, stafdienst Studentzaken, zal de heer Van den Berg zich met name bezig houden met het ontwikkelen en implementeren van hogeschoolbreed beleid, vanuit het perspectief van de student. Een belangrijk speerpunt hierbij is het creëren van een podium voor studenten waarop zij zich als actieve, ondernemende partners van de hogeschool nog meer kunnen manifesteren. Terug.