Hogeschool van Amsterdam

Directeur Onderwijs en Onderzoek

De Hogeschool van Amsterdam heeft mevrouw Eldrid Bringmann benoemd tot directeur Onderwijs en Onderzoek (O2), zij start haar nieuwe functie per 15 november. De stafafdeling Onderwijs en Onderzoek ondersteunt het College van Bestuur en de domeinen bij het borgen, verbeteren en innoveren van de kwaliteit van onderwijs en onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam.
 
Momenteel is mevrouw Bringmann Hoofd Bij- en Nascholing van het Leids Universitair Medisch Centrum. Dit centrum valt onder het directoraat Onderwijs en Opleidingen van het LUMC.
 
Voor haar betrekking bij het LUMC, was mevrouw Bringmann Programmaleider Onderzoek voor het college van bestuur van de Universiteit Utrecht. Eerder vervulde zij functies op niveau van directie en senior beleidsmedewerker bij diezelfde universiteit. Eerder was zij enkele jaren werkzaam als beleidsmedewerker bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.
 
Mevrouw Bringmann heeft een doctoraal in de fonetiek behaald, na een propedeuse Algemene Letteren, beiden aan de Universiteit Utrecht. Terug.