Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting

Hoofdinspecteur Maatschappelijke Zorg & Hoofdinspecteur Curatieve Gezondheidszorg, Geneesmiddelen en Medische Technologie

Mevrouw Korrie Louwes en mevrouw Marina Eckenhausen zijn benoemd tot hoofdinspecteur bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ).

Mevrouw Louwes wordt per 8 januari 2018 hoofdinspecteur Maatschappelijke Zorg. Mevrouw Eckenhausen wordt per 1 februari 2018 hoofdinspecteur Curatieve Gezondheidszorg, Geneesmiddelen en Medische Technologie.

De vacatures ontstonden doordat mevrouw Joke de Vries vanaf 1 oktober 2017 hoofdinspecteur Jeugdzorg werd en de heer Hans Schoo per 1 oktober 2017 een functie buiten de inspectie aanvaardde.

Mevrouw Louwes heeft veel ervaring binnen de rijksoverheid en gemeenten. Zij vervulde leidinggevende en directiefuncties bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Verder was zij vier jaar wethouder in Rotterdam. Op dit moment werkt ze bij Berenschot.

Mevrouw Eckenhausen werkt al bij de inspectie, als hoofd van de afdeling Medisch Specialistische Zorg. Voordat ze bij de inspectie kwam, bekleedde zij directiefuncties in verschillende ziekenhuizen. Ze is opgeleid als kinderarts-neonatoloog en promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam. Terug.