Instituut Verbeeten

Bestuurder

De raad van toezicht van Instituut Verbeeten heeft per 1 maart 2019 de heer Ed Rutters benoemd tot nieuwe bestuurder.

Instituut Verbeeten biedt al 65 jaar lang hoogwaardige kwaliteit en deskundigheid op het gebied van Radiotherapie en Nucleaire geneeskunde. Daarin staat verantwoorde zorg met zo min mogelijk belasting voor de patiënt centraal. In de samenwerking met collega-instellingen, universiteiten en academische centra wil Instituut Verbeeten ook de komende jaren een actieve bijdrage blijven leveren aan de verbetering en vernieuwing van hoogwaardige medische zorg.

Met de benoeming van Ed Rutters is een bestuurder aangesteld die met zijn brede kennis en ervaring in de zorg Instituut Verbeeten en haar rol als verbindende en onmisbare samenwerkingspartner verder kan uitbouwen. 

De heer Rutters heeft in zijn carrière verschillende bestuursfuncties binnen de zorg vervuld. Momenteel is hij werkzaam als ad interim bestuurder bij Klimmendaal Revalidatie. Tot begin 2017 was hij bestuursvoorzitter van de St. Anna Zorggroep. De rode draad in zijn loopbaan is verbetering en vernieuwing realiseren door pro-actief de samenwerking op te zoeken met de diverse partners.

“Ik kijk er naar uit om samen met de collega’s van Instituut Verbeeten en het brede netwerk van samenwerkingspartners onze maatschappelijke en professionele rol op het gebied van oncologie en diagnostiek nog verder uit te bouwen. Ik geloof in de kracht van samen.”, aldus de heer Rutters.

De heer Diederik Zijderveld, voorzitter raad van toezicht Instituut Verbeeten vult aan: “Het blijven bieden van hoogwaardige medische zorg vraagt om continue ontwikkeling en inzet van de nieuwste technieken en inzichten. Samenwerking zowel binnen als buiten Instituut Verbeeten blijft van essentieel belang. Met de benoeming van Ed Rutters heeft de Raad van Toezicht er alle vertrouwen in dat Instituut Verbeeten ook in de toekomst haar vooraanstaande positie kan behouden.”