Interprovinciaal Overleg

Algemeen Directeur

De heer Henry Meijdam is dinsdag door het IPO-bestuur aangesteld als nieuwe directeur van het Interprovinciaal overleg (IPO) en secretaris van het IPO-bestuur. Hij volgt Gerard Beukema op die per 1 oktober aan de slag gaat als waarnemend burgemeester in Delfzijl.
 
Johan Remkes, IPO-voorzitter: “Met Henry Meijdam heeft het IPO een uitstekende nieuwe algemeen directeur. Ik heb de heer Meijdam gedurende de sollicitatieprocedure leren kennen als een gedreven en enthousiasmerende persoonlijkheid. Het IPO heeft de afgelopen jaren een buitengewoon positieve ontwikkeling doorgemaakt en ik ben er van overtuigd dat we met de komst van Henry Meijdam deze ontwikkeling gaan doorzetten.”
 
De heer Meijdam is geen onbekende in provincieland. Hij was jaren Statenlid in de provincie Noord-Holland en werd daarna gedeputeerde in diezelfde provincie (1998-2005). Het IPO leerde hij goed kennen als lid van het IPO-bestuur (1999-2005) en later als voorzitter van de evaluatiecommissie voor het IPO (2010-2011). Op dit moment is de heer Meijdam onder andere actief als directeur van ESPEQ Opleidingsbedrijven in Heerhugowaard en als voorzitter van de Raad voor Leefomgeving & Infrastructuur.
 
De heer Meijdam over deze nieuwe uitdaging: “Steeds meer maatschappelijke vraagstukken spelen zich af op de regionale schaal. Daarmee bevinden provincies en het IPO zich in het centrum van die vraagstukken en oplossingen. Ik verheug me er op met het IPO de oplossingen voor provincies dichterbij te brengen en te werken aan de belangen van de twaalf provincies in ons land. Er ligt een geweldige uitdaging voor ons.”
 
De heer Meijdam gaat per 1 januari 2016 aan de slag als directeur van een vernieuwd IPO. Mede op basis van zijn eigen advies in 2011 heeft het IPO een succesvolle transitie doorgemaakt naar een kleinere organisatie met een slagkrachtigere bestuurlijke en ambtelijke adviesstructuur. Bij het IPO krijgt de heer Meijdam onder andere te maken met een nieuwe IPO-meerjarenagenda: de onderwerpen waarop de provincies in gezamenlijkheid actief zullen zijn in de belangenbehartiging, innovatie en (kennis-)uitwisseling. Het IPO zal op basis van deze agenda agendasettend en proactief opereren. Terug.