Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond

Bestuurder

De Raad van Toezicht laat met veel genoegen weten dat mevrouw Arina Kruithof met ingang van 1 juli 2016 de vacature van bestuurder van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond zal vervullen. Met ingang van die datum treedt Arina Kruithof aan als opvolger van René Meuwissen. De nu lopende overbruggingsperiode wordt ad interim ingevuld door Vincent Schouten.

Mevrouw Kruithof is sedert 2011 werkzaam als directeur-bestuurder van de Stichting Halt. Zij heeft daar succesvol leiding gegeven aan een omvangrijke veranderingsoperatie (fusie van 18 regionale organisaties naar één landelijke). Zij heeft in de gesprekken blijk gegeven van grote affiniteit met de aan Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond toevertrouwde taken. Terug.