Stichting Joods Maatschappelijk Werk

Lid en vicevoorzitter raad van toezicht

De Raad van Toezicht van Stichting Joods Maatschappelijk Werk (JMW) heeft mevrouw Simone Kukenheim, voormalig wethouder en loco-burgemeester van de gemeente Amsterdam, benoemd tot lid en vicevoorzitter van de Raad van Toezicht. Zij neemt de plaats in van de heer Gideon Schrijver die na twee zittingstermijnen afscheid neemt.

Simone Kukenheim, opgeleid als politicoloog, is vanaf 2006 actief geweest in de Amsterdamse politiek. Aanvankelijk als deelraadslid, later als wethouder en 1e locoburgemeester. De laatste jaren was zij onder meer verantwoordelijk voor de portefeuilles zorg en publieke gezondheid. Kukenheim geeft aan het belangrijk te vinden een bijdrage te kunnen leveren aan het werk van JMW: “Ik vind het belangrijk dat de Joodse gemeenschap ondersteund wordt door goede zorg, die sensitief is naar de specifieke behoefte en achtergrond van de Joodse gemeenschap” aldus Kukenheim.

Micha Glaser, voorzitter Raad van Toezicht van JMW, zegt verheugd te zijn met haar benoeming: “Mevrouw Kukenheim brengt veel kennis en ervaring in op het terrein van welzijn en dienstverlening en kent de Joodse gemeenschap goed. Met haar bestuurlijke ervaring is zij een aanwinst voor JMW.