joods maatschappelijk werk

directeur-bestuurder

De raad van toezicht van Stichting JMW heeft per 1 januari 2021 mevrouw Margo Weerts benoemd als nieuwe directeur-bestuurder. 

JMW coördineert de sociale zorg voor de Joodse Gemeenschap in Nederland. Het werkveld is uitzonderlijk breed en omvat een groot aantal hulpverlenings- en sociaal-culturele activiteiten.

Mevrouw Weerts werkte de afgelopen 25 jaar in maatschappelijke organisaties op het gebied van zorg en welzijn. Als eindverantwoordelijke gaf zij vorm aan organisaties in een turbulente omgeving. Zij is onder meer directeur van patiëntenorganisatie Harteraad geweest en lid van het managementteam van de Hartstichting.

De laatste jaren was mevrouw Weerts zelfstandig adviseur in de zorg en begeleidde veel samenwerkingstrajecten. Ook is zij actief als toezichthouder in de zorg. Rode draad in haar werkzaamheden is het versterken van de (rechts)positie van mensen in een kwetsbare positie.

Mevrouw Weerts over haar nieuwe positie:
“JMW is een organisatie die ‘er toe doet’. Gericht op identiteit, verbinding en zingeving. Echt uniek. Ik werk graag in een organisatie die voor mensen daadwerkelijk betekenisvol is. Dit vraagt om goed contact met de doelgroep en mee ontwikkelen met de behoefte van de cliënten. Voor JMW ligt op dat terrein een belangrijke opdracht. De geschiedenis en de unieke positie van JMW bieden daar goede kansen voor. Graag bouw ik voort op het fundament dat de vertrekkende directeur Judith Meijer samen met de medewerkers heeft gelegd. JMW: vertrouwd, veilig en herkenbaar. Voor de cliënten én voor de samenwerkingspartners”.

De heer Micha Glaser, voorzitter van raad van toezicht:
"We zijn zeer verheugd met de benoeming van  Margo Weerts tot nieuwe directeur-bestuurder van JMW. Met haar benoeming halen we een ervaren professional binnen met kennis van de zorg, die de door Judith Meijer ingezette strategie zal voortzetten en uitbouwen. We wensen Margo heel veel succes met haar start”.