kadaster

lid raad van toezicht

Mevrouw Esther Agricola wordt met ingang van 1 maart 2021 lid raad van toezicht bij het Kadaster. Zij volgt hiermee mevrouw Wortmann op die, na een periode van 8 jaar wegens het bereiken van de maximale termijn, haar taken voor de raad van toezicht neerlegt.

Mevrouw Agricola is benoemd voor een periode van 4 jaar. Mevrouw Agricola was tot het voorjaar 2020 directeur Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. Zij is op dit moment voorzitter van de commissie Welstand en Monumenten Rotterdam, lid raad van commissarissen Vereniging Hendrick de Keijser en bestuurslid van de stichting Rotterdam Maaskant Prijs.

De heer Wim Kuijken, voorzitter raad van toezicht:
"De raad van toezicht ziet in Esther Agricola een zeer geschikt raad van toezicht lid voor het Kadaster onder meer vanwege haar kennis en ervaring met het benutten van geo-informatie voor maatschappelijke vraagstukken met een ruimtelijk component."

De heer Frank Tierolff, voorzitter raad van bestuur:
"Naast haar bestuurlijke en toezichthoudende ervaring is haar inhoudelijke kennis op het gebied van de woning- en vastgoedmarkt, energietransitie en Omgevingswet zeer waardevol voor het Kadaster."