koninklijke kentalis

lid raad van toezicht

Op 1 augustus 2020 treedt mevrouw Tamara Kroll toe tot de raad van toezicht van Kentalis. Zij volgt in de raad mevrouw Susanne Lohf op, wier termijn afloopt. Naast de primaire rol van toezichthouder zal zij ook deel uitmaken van de Auditcommissie.

Koninklijke Kentalis ondersteunt mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of communicatief meervoudige beperking hebben.

Mevrouw Kroll heeft ruime ervaring zowel in bestuurlijke als toezichthoudende functies. Op dit moment is zij lid van de raad van bestuur en CFO/COO van het Martini Ziekenhuis in Groningen en lid van de raad van toezicht van de Twentse Zorgcentra (VG), waar zij ook voorzitter is van de Auditcommissie. Daarvoor was zij lid van de raad van bestuur van Stichting Zorgspectrum het Zand en lid van de raad van toezicht OlmenEs  (VG) en tevens vicevoorzitter.

Over haar keuze voor Kentalis zegt zij: "Als bestuurder ben ik de hele dag aan het communiceren en ben ik mij er enorm van bewust hoe moeilijk het soms is om dezelfde betekenis te geven aan dingen. Als er dan ook bijkomende uitdagingen zijn, wordt het helemaal lastig. Bij Kentalis staat alles in het teken van elkaar goed kunnen verstaan en begrijpen. Dat vind ik heel mooie uitgangspunten waar ik me als toezichthouder graag voor wil inzetten."

“We zijn erg blij dat we Tamara Kroll in de raad van toezicht kunnen verwelkomen’, zegt de voorzitter van de raad van toezicht, de heer Jos Aartsen. “Zij heeft ruime kennis op financieel-economisch gebied en
ruime (bestuurlijke) ervaring in een complexe omgeving. Daarnaast kent ze de zorg vanuit verschillende functies. We zullen Susanne Lohf zeker gaan missen, maar we zijn blij dat we een goede opvolger voor haar hebben gevonden.”


Met het toetreden van mevrouw Kroll tot de raad van toezicht van Kentalis, bestaat deze raad per 1 augustus uit:
  • Dhr. F.M. (Jos) Aartsen, voorzitter raad van toezicht
  • Mw. A.I.M. (Anita) Wydoodt.
  • Dhr. M.J.M. (Marc) van den Berg, voorzitter Auditcommissie
  • Mw. T. (Tamara) Kroll, lid Auditcommissie