Kifid

lid geschillencommissie en lid commissie van beroep

Per 1 november 2021 zullen de heren mr. G.W.N.M. (Gerard) van Laarhoven MMO en drs. P.M. (Piet) Mallekoote de Geschillencommissie versterken en de heer W.J. (Willem) Steenhoven de Commissie van Beroep. Per 1 januari 2022 zal mevrouw ir. A. (Annemarie) van den Berg MBA toetreden als lid van de Geschillencommissie.
Zij vervullen deze functie als nevenfunctie. Voor hen geldt wat voor alle leden van de Geschillencommissie en van de Commissie van Beroep opgaat, dat ze niet werkzaam zijn voor een bij Kifid aangesloten financiële dienstverlener.