kifid

twee bestuursleden

De heer Bart Combee en de heer Paul Morshuis zijn benoemd tot lid van het bestuur van het financiële klachteninstituut Kifid. Het bestuur ziet toe op de kwaliteit en onafhankelijkheid van de klachtbehandeling, is eindverantwoordelijk voor de stichting en fungeert als sparringpartner voor de voorzitter Geschillencommissie, tevens directeur van Kifid. De minister van Financiën heeft de benoeming door het bestuur van Kifid goedgekeurd.

De heer Ralph Pans, voorzitter van het bestuur, is blij met deze nieuwe bestuursleden: “Bart brengt een langjarige ervaring mee als het gaat om consumentengedrag en -belangen. Daarnaast heeft hij ruime bestuurlijke ervaring in zowel maatschappelijke organisaties als het bedrijfsleven. Met zijn inbreng kan hij bijdragen aan het versterken van de onafhankelijke en maatschappelijke rol van Kifid. Paul heeft een brede ervaring op financieel gebied als toezichthouder en bestuurder/adviseur. Zijn financiële expertise is van toegevoegde waarde voor Kifid. Het bestuur kijkt uit naar de samenwerking met beide nieuwe leden.”De heer Combee is momenteel nog werkzaam als bestuurder bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Per 1 september a.s. wordt hij voorzitter van het college van bestuur van Hogeschool Inholland. Daarvoor was hij geruime tijd directeur van de Consumentenbond. De heer Combee studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmusuniversiteit in Rotterdam.

De heer Paul Morshuis heeft een groot aantal jaren verschillende financiële managementfuncties vervuld bij Shell. Momenteel is hij onder meer lid van het bestuur van de Stichting Katholieke Universiteit (Radboud Universiteit en UMC) en als zodanig voorzitter van de auditcommissie het Radboudumc en van de auditcommissie Radboud Universiteit. Vanaf eind 2010 tot begin dit jaar was hij vicevoorzitter van de Stichting Shell Pensioen Fonds. De heer Morshuis studeerde bestuurskunde aan de Universiteit Twente en voltooide de opleiding voor registercontroller aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Met de komst van de nieuwe bestuursleden is de vacature vervuld, die ontstaat bij het vertrek van de heer Wop de Lange wegens het bereiken van de maximale bestuurderstermijn. Het bestuur van Kifid bestaat nu uit vier leden; dit zijn naast de nieuwe leden de heer Pans (voorzitter) en mevrouw Pauline van Esterik-Plasmeijer.