Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Voorzitter bestuur

De heer mr. Ralph Pans is per 1 januari 2017 benoemd als de nieuwe voorzitter van het bestuur van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Sinds maart 2013 is hij staatsraad bij de Raad van State. Minister Dijsselbloem van Financiën heeft de benoeming door het bestuur van Kifid goedgekeurd. De heer Pans wordt de opvolger van de heer Hammerstein, die per 31 december 2016 aftreedt wegens het bereiken van de maximale bestuurderstermijn.
 
De heer Pans studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Hij is een veelzijdige en ervaren bestuurder. Eerder was hij wethouder, tevens locoburgemeester van de gemeente Zaanstad, burgemeester van de gemeente Rosmalen, burgemeester van de gemeente Almere en secretaris-generaal van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Voor zijn aantreden als staatsraad was de heer Panstien jaar lang voorzitter van de directieraad van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
 
De heer Pans ziet als belangrijkste uitdaging van zijn functie: “het versterken van Kifid als toegankelijk en effectief klachteninstituut voor de financiële dienstverlening waar consumenten, dienstverleners en overheid vertrouwen in hebben.”
 
Begin november maakte Kifid de benoeming bekend van mevrouw Ruinaard als de nieuwe voorzitter van de Geschillencommissie Kifid. Zij heeft met ingang van 1 januari 2017 de dagelijkse leiding over het instituut. Terug.