Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Voorzitter Geschillencommissie

Mevrouw mr. Eveline Ruinaard is benoemd tot voorzitter van de Geschillencommissie van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Zij wordt belast met de leiding van het instituut, daarin bijgestaan door de directeur. Minister Dijsselbloem van Financiën heeft ingestemd met de benoeming door het bestuur van Kifid. De benoeming gaat in op 1 januari 2017.
 
Mevrouw Ruinaard wordt de opvolger van prof. Edgar du Perron die per 1 april 2016 is gestopt in verband met zijn benoeming als raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden. Sindsdien is de functie tijdelijk vervuld door prof. mr. Rick Verschoof, seniorrechter in de rechtbank Midden-Nederland.
 
Mevrouw Ruinaard is nu directeur Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze functie bekleedt zij sinds januari 2013. Van 1992 tot en met 2012 werkte zij als rechter en seniorrechter bij drie rechtbanken. De laatste vijf jaar was zij als voorzitter van de sector Bestuursrecht lid van het bestuur van de rechtbank Gelderland.
Mevrouw Ruinaard studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam. Zij behaalde bovendien haar master Europees recht aan het European University Institute te Florence. 
 
Mevrouw Ruinaard kijkt uit naar haar nieuwe functie: “Ik zie er naar uit mij in te zetten voor een laagdrempelige klantvriendelijke klachtbehandeling van kwalitatief hoog niveau in een procedure waarin beide partijen zich gehoord weten.” Terug.