Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten

directeur

De Raad van Toezicht van de Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag maakt bekend dat Ranti Tjan is benoemd tot directeur. Met ingang van 1 juni 2022 zal hij waarnemend directeur Henk van der Meulen opvolgen, die nog aanblijft als directeur van het Koninklijke Conservatorium en Voorzitter van het College van Bestuur.

Ranti Tjan (1964) is sinds 2010 directeur van het Europees Keramisch Werkcentrum in Oisterwijk. Bij de Universiteit van Amsterdam studeerde hij achtereenvolgens Politieke Wetenschappen en Kunstgeschiedenis. Tjan zal als verbindend leider koers geven aan de ingezette transitie van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten. Onder zijn leiding wordt verder gewerkt aan de onderwijsvisie en -programma’s, het leer- en werkklimaat, inclusiviteit en de organisatie. 

De Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) en het Koninklijk Conservatorium (KC) vormen samen de Hogeschool der Kunsten Den Haag. De Hogeschool biedt een breed scala aan kunstopleidingen aan circa 1.700 studenten, waarvan gemiddeld 900 bij de KABK. Daarnaast verzorgt de KABK vooropleidingen aan jonge leerlingen in combinatie met primair en voortgezet onderwijs. In samenwerking met de Universiteit Leiden is de Academy of Creative and Performing Arts opgericht, waar minorprogramma’s, masteropleidingen en doctoraatstrajecten worden gegeven. De Hogeschool is gevestigd op twee locaties in het centrum van Den Haag.