koninklijke kentalis

lid raad van toezicht

Op 1 september is mevrouw Kitty Oirbons toegetreden tot de raad van toezicht van Koninklijke Kentalis. Naast haar primaire aandacht voor de portefeuille onderwijs zal zij deel uitmaken van de commissie Kwaliteit en Veiligheid.

Koninklijke Kentalis ondersteunt mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn; of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of communicatief meervoudige beperking hebben.

Duidelijke visie
Voor deze vacature in de raad is gezocht naar iemand met een onderwijs achtergrond die een duidelijke visie heeft op vraagstukken rond passend onderwijs en speciaal onderwijs. Met passend onderwijs heeft mevrouw Oirbons veel ervaring als bestuurder en als toezichthouder. "Passend onderwijs gaat om het onderwijs passend maken voor de ontwikkelbehoeften en talenten van kinderen en jonge mensen. Dus niet omgekeerd, dat wij hen helpen te passen in óns stramien. Dat wordt nog wel eens vergeten", stelt zij.

Volwaardig deelnemen
Toen zij een jaar geleden een nieuwe functie kreeg als bestuurder van Het Baken Almere legde zij een aantal activiteiten neer. Maar al snel miste ze het toezichthouden. Toen Kentalis op haar pad kwam twijfelde ze dan ook niet. "Iedereen moet zich kunnen ontwikkelen en volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Als communicatie niet vanzelfsprekend is, is goede ondersteuning met zowel zorg als onderwijs cruciaal. Kentalis is een prachtige organisatie met een landelijke dekking zodat de ondersteuning zo dichtbij mogelijk kan plaatsvinden. Ik vind het belangrijk om gevoel te hebben bij waar een organisatie voor staat. En dat zit bij Kentalis helemaal goed."

Raad weer compleet
"We zijn heel blij dat met de komst van Kitty Oirbons de raad van toezicht weer helemaal compleet is", zegt voorzitter Jos Aartsen. "Met haar komst hebben we ook weer iemand aan boord met een gedegen onderwijs achtergrond. Haar kennis en ervaring gaat ons goed van pas komen om ook alle ontwikkelingen in het onderwijs en de rol van Kentalis daarin goed  te kunnen duiden."

Mevrouw Oirbons heeft ruim 30 jaar ervaring in het onderwijs (hbo-mbo-vo), zowel in bestuurlijke als toezichthoudende functies. Sinds augustus 2019 is zij werkzaam als bestuurder van Het Baken Almere, een scholengemeenschap met vijf scholen voor voortgezet onderwijs en zit ze in de raad van toezicht van de Coöperatie Passend Onderwijs Almere. Daarvoor bekleedde zij onder andere posities als lid van de raad van toezicht Stichting Carmelcollege, lid bestuur van de Stichting Onderwijsconsulenten en voorzitter van het landelijk Platform Passend Onderwijs (voorheen: Platform Gehandicapten).