koning willem i college

lid college van bestuur

Na de benoeming van de heer Jos van Kessel, sinds 1 april voorzitter van het college van bestuur van het Koning Willem I College, heeft de raad van toezicht nu ook een nieuw lid van het college van bestuur benoemd, mevrouw Dominique Majoor. Zowel de Studentenraad, als de Ondernemingsraad adviseerden positief over deze keuze. Per 15 augustus 2020 start mevrouw Majoor bij het Koning Willem I College.
 
Mevrouw Majoor heeft ruime ervaring als leidinggevende in het onderwijs. Zo was zij onder andere interim-directeur van de Radboud Docentenacademie en rector van het Canisius College in Nijmegen. Sinds januari 2016 is zij verbonden aan Avans Hogeschool, waar zij op dit moment de functie van bestuurssecretaris vervult.
 
Mevrouw Majoor: “Ik voel me prettig bij de sfeer van het Koning Willem I College die ook bleek tijdens mijn sollicitatiegesprekken. Het is voor mij een college met veel kwaliteit dat het onderwijs wil blijven vernieuwen en daarbij de student voorop zet. Vanuit een grote betrokkenheid en oprechte interesse is het college steeds op zoek naar verbetering, ook in samenwerking met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties in de regio. Ik kijk er naar uit om in het nieuwe studiejaar als bestuurder bij het Koning Willem I College aan de slag te gaan”.