landelijke huisartsen vereniging

bestuursvoorzitter

De Ledenraad van de LHV heeft mevrouw Mirjam van ’t Veld benoemd tot nieuwe bestuursvoorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging.

“Met haar komst verwelkomen we een krachtige belangenbehartiger voor huisartsen met oog voor de patiënt en een groot relevant netwerk”, zegt huisarts Ronald Morshuis, voorzitter van de benoemingscommissie. “Zij is in staat om de toekomst en de plaats van de huisartsenzorg met overtuigingskracht en lef te positioneren. Als verbinder, netwerker en inspirator staat zij voor een hechte vereniging.”

Mevrouw Van ’t Veld is sinds 2017 voorzitter van de raad van bestuur van het Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. Daarvoor was zij onder meer wethouder namens het CDA in Amersfoort, burgemeester van de gemeente Maarssen en in 2014 werd zij burgemeester van Amstelveen.

“Als verpleegkundige leerde ik de zorg van binnenuit kennen en door de jaren heen ben ik vertrouwd geraakt met het hele gezondheidszorgsysteem. De spilfunctie van de huisarts biedt maatschappelijk gezien kansen, maar voor individuele huisartsen en praktijken ook de nodige uitdagingen. Als voorzitter van de LHV wil ik er voor staan dat de huisarts wordt gezien in deze cruciale centrale rol“, zegt mevrouw Van ’t Veld.

Mevrouw Van ’t Veld kijkt ernaar uit in de zomer kennis te maken met huisartsen in het hele land en persoonlijk te horen wat er speelt.

“Oog houden voor de mens achter de patiënt is voor mij een belangrijke drijfveer. Helemaal in een tijd waarin de steeds complexer wordende samenleving en zorginfrastructuur vragen om de juiste begeleiding van mensen. Vanuit mijn voorzittersrol kan ik hieraan bijdragen door huisartsen op professionele wijze te ondersteunen en vertegenwoordigen, samen met de vereniging.”   
 
Per 1 juli neemt mevrouw Van ’t Veld de functie over van huidige voorzitter mevrouw Ella Kalsbeek die op 1 april afscheid neemt. In de tussenliggende periode neemt LHV-bestuurslid mevrouw Carin Littooij de voorzittersfunctie waar. Mevrouw Kalsbeek maakte vorig jaar bekend wegens persoonlijke omstandigheden haar tweede termijn niet af te maken en te kiezen voor een andere werk-privé-balans. 

Benoeming
De benoemingscommissie (formeel de Commissie Bestuursopvolging geheten) is benoemd door de LHV Ledenraad en bestaat uit vijf huisartsen en twee onafhankelijk adviseurs zonder stemrecht. Aan de hand van het actuele functieprofiel dat de Ledenraad eerder vaststelde, heeft deze commissie gezocht naar de persoon met de juiste kwalificaties en deze in de nieuwe voorzitter gevonden.

De benoemingscommissie was unaniem over de voordracht van mevrouw Van ’t Veld.

‘Een gezichtsbepalende teamspeler, die samen met de andere bestuurders en het bureau van de LHV deze rol op een uitstekende manier kan invullen.’