Landstede Groep

Lid College van Bestuur

De Raad van Toezicht van Landstede Groep heeft de heer Theo Bekker per 1 november benoemd tot lid van het College van Bestuur. Samen met bestuursvoorzitter Theo Rietkerk zal de heer Bekker per 1 januari 2016 het tweehoofdige College van Bestuur van Landstede Groep gaan vormen. 

De heer Bekker is momenteel directeur-bestuurder van de SVOU, het bevoegd gezag van het Udens College (vmbo-basis t/m gymnasium). Hij beschikt over een brede bestuurlijke ervaring en heeft geopereerd in complexe bestuurlijke functies, waaronder in het presidium bij ORION, een samenwerkingsverband van dertien zelfstandige scholen voor voortgezet onderwijs. Daarnaast is de heer Bekker maatschappelijke betrokken; hij vervult veel maatschappelijke functies en heeft zitting in een aantal (onderwijs)commissies.
 
Binnen het College van Bestuur zijn voorzitter Theo Rietkerk en lid Theo Bekker complementair aan elkaar. De ruime ervaring in het voortgezet onderwijs van de heer Bekker beschikt, sluit naadloos aan op hun portefeuilleverdeling. Zijn focus ligt namelijk op het voortgezet onderwijs en tevens vormt hij het aanspreekpunt voor de onderwijsdirecteuren in het voortgezet onderwijs. De heer Rietkerk is als bestuursvoorzitter eindverantwoordelijk. Hiermee volgt het College van Bestuur de lijn die ook binnen het middelbaar beroepsonderwijs en het voortgezet onderwijs is ingezet.. Terug.