Laurentius Ziekenhuis

Lid Raad van Toezicht

Mevrouw Trudie Severens is per 16 februari benoemd als lid van de Raad van Toezicht van het Laurentius Ziekenhuis in Roermond. Zij zal de portefeuille kwaliteit en veiligheid gaan bekleden.

Mevrouw Severens werkte in verschillende functies voor het Radboudumc en voor zorgorganisatie De Zorggroep. Momenteel is zij lid Raad van Bestuur bij Sevagram, een organisatie op het gebied van (thuis)zorg, wonen en welzijn voor ouderen in Zuid-Limburg. Hier heeft zij onder andere kwaliteit en veiligheid en risicobeheersing in haar portefeuille.

Het voorzitterschap rust per 1 januari bij mevrouw Anke Meijs en het vicevoorzitterschap bij de heer Peter Beijers. Per 1 januari is de heer Peter Sampers als lid benoemd in de Raad van Toezicht met portefeuille financiën, vastgoed en ICT. Terug.

DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer