Lefier

Drie Leden Directieteam

Woningcorporatie Lefier heeft een volledig nieuw directieteam benoemd. Bestuurder Lex de Boer heeft de heer Pieter Witzenburg, de heer Hassan Najja en de heer Matthieu van Olffen benoemd als directieteam.
 
De nieuwe directeuren zijn benoemd op de volgende bedrijfsonderdelen:
 
De heer Pieter Witzenburg - directeur Vastgoed
De heer Hassan Najja - directeur Maatschappelijk Presteren
De heer Matthieu van Olffen - directeur Financiën en Ondersteuning
 
De heer Witzenburg en de heer Najja zijn extern aangetrokken en treden per 1 juni in dienst. De heer Van Olffen is directeur Financiën & Control in de huidige organisatie.
 
De heer De Boer typeert het nieuwe directieteam als een maatschappelijk gedreven team dat zakelijk is, maar ook oog voor mensen heeft. ‘Pieter Witzenburg brengt ervaring mee uit de zakelijke beleggingswereld, maar kent ook de corporatiesector en als ontwikkelaar ook de bouwsector in het Noorden. Hassan Najja is een verbindende manager, die als geen ander om kan gaan met cultuurverschillen. Hij heeft zakelijke ervaring in de technische industrie, politieke ervaring als wethouder en volkshuisvestelijke ervaring bij een zeer vergelijkbare corporatie, waar hij ook te maken heeft met krimp. Matthieu van Olffen heeft veel ervaring met inhoudelijke financiële vraagstukken van corporaties.’
 
Met elkaar zijn ze een team, dat vernieuwing en continuïteit, commerciële en corporatie-ervaring combineert. Zij hebben er allemaal, net als de heer De Boer, heel veel zin in om hun schouders onder het nieuwe Lefier te zetten.
 
Het Strategisch Plan 2014-2019 kent een viertal belangrijke uitgangspunten:
- omvorming van de organisatie naar één Lefier
- tevreden huurders, klanten en stakeholders
- financiële continuïteit
- vakmanschap centraal
 
In de nieuwe organisatie wil Lefier haar sturing op maatschappelijke prestaties vanuit haar visie versterken, als vastgoedeigenaar dezelfde professionaliteit ontwikkelen in ontwikkeling en waardesturing als marktpartijen en als een goed rentmeester met haar maatschappelijk vermogen omgaan. Daarom is gekozen voor drie directies Vastgoed, Maatschappelijk Presteren en Financiën en Ondersteuning. De huidige woonbedrijven verdwijnen, maar Lefier blijft dicht bij haar huurders werken in acht gebiedsteams. Terug.