Landelijke Huisartsen Vereniging

Voorzitter

De Ledenraad van de LHV heeft op 24 juni mevrouw Ella Kalsbeek benoemd tot nieuwe voorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging. ‘In Ella Kalsbeek hebben wij een uitstekende opvolger gevonden van Steven van Eijck, met een goed overzicht over het zorgveld en de belangrijke ontwikkelingen die daar nu plaatsvinden’, zegt mevrouw Stella Zonneveld, voorzitter van de Commissie Bestuursopvolging. ‘Zij is een krachtig bestuurder die gevoel heeft voor de vraagstukken die in de praktijk van de huisarts leven.’
 
Mevrouw Kalsbeek (1955) is sinds 2007 voorzitter van de Raad van Bestuur van Altra, een instelling voor jeugdzorg en speciaal onderwijs in Amsterdam. Daarvoor was zij ruim vijftien jaar lid van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer en bekleedde de functie van staatssecretaris van Justitie in het tweede kabinet Kok. ‘Het voorzitterschap van de LHV ligt mooi in het verlengde van wat ik de afgelopen jaren heb gedaan; dichtbij de praktijk, maar ook strategisch en op landelijk niveau. Ik ben ontzettend blij met deze baan!’, aldus mevrouw Kalsbeek.
 
Per 1 augustus 2014 neemt de heer Steven van Eijck na de maximale bestuurstermijn afscheid als voorzitter van de LHV. Na acht jaar geeft hij de voorzittershamer over aan mevrouw Kalsbeek. De Ledenraadsvergadering van 24 juni was de laatste onder voorzitterschap van de heer Van Eijck. Terug.