Hogeschool Leiden

lid college van bestuur

Per 1 september aanstaande treedt de heer Joeri van den Steenhoven aan als lid van het college van bestuur van Hogeschool Leiden.
 
De heer Van den Steenhoven heeft zich in zijn loopbaan steeds verbonden aan het versterken en innoveren van het hoger (beroeps)onderwijs en het verbinden ervan met maatschappelijke vraagstukken. Hij begon zijn loopbaan in 1994 als vicevoorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en werd vervolgens beleidsadviseur bij de toenmalige HBO-raad (tegenwoordig Vereniging Hogescholen). Daarna was hij medeoprichter en directeur/voorzitter van Kennisland, een innovatielab dat werkt aan maatschappelijke vernieuwing en de versterking van de Nederlandse kenniseconomie. In 2013 startte hij als Vice-President Systems Innovation bij de grootste innovatiehub van Noord-Amerika, MaRS in Toronto. Bij MaRS werken kennisinstellingen, bedrijven, start ups en overheden samen.
 
In 2017 keerde de heer Van den Steenhoven terug naar Nederland. Hij is momenteel onder andere werkzaam als kwartiermaker Leiden Bio Science Park, één van de meest toonaangevende life sciences clusters van Europa. Het is bovendien de plek waar Hogeschool Leiden al jarenlang is gevestigd.
 
Voorzitter raad van toezicht de heer Bakker over de aanstelling: “Met zijn aanstelling krijgt de hogeschool een bestuurder die zich heeft bewezen als stevige vernieuwer die het goede kan behouden”.
 
Voorzitter college van bestuur, de heer Sander van den Eijnden kijkt uit naar de samenwerking: “Al in zijn studententijd viel Van den Steenhoven op door zijn grote betrokkenheid bij het hoger (beroeps)onderwijs, maar ook door een goed zicht op de wereld daarbuiten. In zijn hele verdere loopbaan heeft hij op vernieuwende wijze bijgedragen aan het verbinden van die twee werelden. We hebben dat recent dicht bij huis kunnen ervaren, door zijn werk bij het Leiden Bio Science Park.”