LMC Voortgezet Onderwijs

Lid College van Bestuur

De Raad van Toezicht van LMC Voortgezet Onderwijs in Rotterdam heeft de heer Rob Elgershuizen per 1 februari 2017 benoemd tot lid van het College van Bestuur.
 
De heer Elgershuizen is momenteel directeur van het Instituut voor de Lerarenopleidingen (IVL) bij Hogeschool Rotterdam, waar leraren worden opgeleid voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroeps- en volwasseneneducatie. Hiervoor was hij bij de Hogeschool Rotterdam directeur van de sociale opleidingen. Eerdere functies van de heer Elgershuizen waren allemaal in het Rotterdamse onderwijs als docent of als leidinggevende.
 
De heer Elgershuizen wil zijn kennis van, en ervaring met het Rotterdamse onderwijs inzetten om de LMC-leerlingen zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen. Vanuit zijn huidige functie, weet hij tevens wat er nodig is om jonge bevoegde docenten, zo goed mogelijk te laten presteren. De Raad van Toezicht en de voorzitter College van Bestuur, hopen samen met hem de positieve ontwikkelingen van LMC Voortgezet Onderwijs, zowel intern als extern, te continueren. Terug.