LMC Voortgezet Onderwijs

Voorzitter College van Bestuur

De Raad van Toezicht van het onderwijsbestuur LMC Rotterdam heeft de heer Marc Otto benoemd tot voorzitter van het College van Bestuur. Hij volgt per 1 oktober 2016 de huidige voorzitter, de heer Marcel van der Knaap, op.
 
De heer Otto is momenteel lid van het College van Bestuur van het ROC Deltion College te Zwolle en verruilt deze functie voor zijn nieuwe positie als voorzitter van LMC. In zijn functie als lid  College van Bestuur van het ROC Deltion College, heeft hij zich zowel intensief beziggehouden met de bedrijfsorganisatie, als met onderwijs. Voorafgaand aan deze periode, was de heer Otto werkzaam als directeur Bedrijfsvoering bij VOS/ABB, de belangenbehartiger en dienstverlener van het onderwijs.
 
De Raad van Toezicht en de geledingen in de organisatie spreken het volste vertrouwen uit in de nieuwe voorzitter en hopen samen met hem de positieve ontwikkelingen van LMC  zowel intern als extern verder te continueren. Binnenkort is ook de benoeming van het lid van het College van Bestuur te verwachten, waarmee de nieuwe samenstelling van het bestuur wordt gecompleteerd. Terug.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer