luchtverkeersleiding nederland

lid raad van toezicht

Mevrouw Fieke van der Lecq is toegetreden tot de raad van toezicht van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). Zij is benoemd door minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat). De benoeming geldt tot 29 februari 2024. Daarna is het mogelijk opnieuw te worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Mevrouw Van der Lecq volgt mevrouw Charlotte Insinger op die twee termijnen lid was van onze raad.

Mevrouw Van der Lecq is algemeen econoom en bedrijfseconoom. Zij promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen op een vraagstuk uit de geldtheorie. Vervolgens werkte zij bij het ministerie van Financiën en het Centraal Planbureau, waarna ze leiding gaf aan economenvakblad ESB. Bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit leidde ze een onderzoeksteam voor de financiële sector.

Sinds 2007 is mevrouw Van der Lecq hoogleraar Pensioenmarkten (eerst aan de Erasmus School of Economics en nu aan de Vrije Universiteit). Via Ecovisie vervult zij sinds 2010 toezichtfuncties in de financiële sector en de vervoersector. In het verleden was zij onder andere toezichthouder bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. Momenteel houdt zij toezicht op Triodos Bank, Syntrus Achmea Real Estate & Finance en Arriva Nederland. Daarnaast vervult zij diverse bestuurlijke en adviesfuncties.