martini ziekenhuis

lid raad van toezicht

Per 1 juni a.s. neemt de heer prof. dr. Willy Spaan zitting in de raad van toezicht van het Martini Ziekenhuis. De heer Spaan wordt benoemd tot lid en vicevoorzitter van de raad van toezicht.

De heer Spaan is momenteel  werkzaam als voorzitter van de raad van bestuur van het Leids Universitair Medisch Centrum en voorzitter van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra. Ook is hij parttime hoogleraar bij de Universiteit Leiden. In juni legt de heer Spaan zijn huidige functie neer, vanwege zijn aankomende pensioengerechtigde leeftijd.

Voorzitter van de raad van toezicht, de heer Jan de Jeu: "De raad van toezicht en raad van bestuur zijn zeer verheugd dat Willy Spaan toetreedt tot de raad van toezicht. De heer Spaan is een zeer ervaren bestuurder en toezichthouder in de zorg. We zijn er van overtuigd dat hij een waardevolle toevoeging aan de raad is, en heten hem van harte welkom in het Martini Ziekenhuis."

De heer Spaan over zijn benoeming: "Het Martini Ziekenhuis is een groot en ambitieus topklinisch opleidingsziekenhuis met een belangrijke regiofunctie. Ik kijk er naar uit om aan de verdere ontwikkeling van het ziekenhuis een bijdrage te kunnen leveren vanuit de raad van toezicht."

De raad van toezicht van het Martini Ziekenhuis bestaat vanaf 1 juni 2020 uit:
  • de heer drs. J. de Jeu (voorzitter)
  • de heer prof. dr. W.J.M. Spaan (vicevoorzitter)
  • mevrouw drs. V.E. Frankot RA
  • mevrouw prof. dr. J.M.W. Hazes
  • de heer A.B. Hettinga RA
  • de heer A.K. in ’t Veld MA