MBO Raad

Directeur

De heer Paul Oomens treedt per 1 september 2012 aan als directeur MBO Raad. Paul Oomens is nu nog plaatsvervangend directeur Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie en hoofd van de afdeling Stelsel bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Voordat de heer Oomens in 2006 bij OCW in dienst trad, werkte hij bij de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Economische Zaken.

De heer Oomens gaat leiding geven aan het bureau van de MBO Raad en zal zich onder meer inzetten voor een scherpere positionering van de MBO Raad. De MBO Raad wil zich de komende tijd verder ontwikkelen tot een wendbare, pure belangenbehartiger die zich richt op werkgeverzaken, bekostiging, kwaliteit, onderwijsbeleid, doelmatigheid en bedrijfsvoering.

De MBO Raad is het bureau van de vereniging MBO Raad. De vereniging behartigt de belangen van de aangesloten mbo-instellingen. Terug.