MCA Gemini Groep

Lid Raad van Bestuur

De raad van toezicht heeft op 1 december 2014 de heer Joop Hendriks benoemd tot lid van de raad van bestuur van de MCA Gemini Groep. Het zwaartepunt van zijn portefeuille ligt bij financiën en bedrijfsvoering. Stafbesturen, ondernemingsraad, cliëntenraden, verpleegkundige adviesraad en het management hebben een positief advies gegeven over de benoeming. De heer Hendriks start op 1 maart 2015.
 
De heer Hendriks volgt Gerrit-Jan Vos op, die de positie tot 1 augustus 2014 vervulde. Hiermee wordt hij onderdeel van de driehoofdige raad van bestuur met de heer Harry Luik als voorzitter en mevrouw Floor Haak als lid met de portefeuille kwaliteit en veiligheid.
 
De raad van toezicht heeft voor de heer Hendriks gekozen vanwege zijn ruime bestuurlijke ervaring in de (ziekenhuis) zorgsector en tevens zijn ervaring met het aansturen van (complexe) veranderingsprocessen. Momenteel is hij nog werkzaam als lid van de driehoofdige raad van bestuur van het bestuurlijke fusie ziekenhuis Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo in Den Haag. Hiervoor was de heer Hendriks gedurende acht jaar bestuurder van het Bronovo-Nebo. Daarvoor heeft hij jarenlang bij een zorgverzekeraar gewerkt in diverse functies waaronder die van directeur/bestuurder. De heer Hendriks studeerde economie aan de Universiteit van Amsterdam. Terug.