MCA Gemini Groep

Lid Raad van Bestuur

De raad van toezicht van MCA Gemini Groep heeft mevrouw dr. Floor Haak - van der Lely benoemd tot lid van de raad van bestuur. Het zwaartepunt van haar portefeuille ligt bij kwaliteit en veiligheid. Stafbesturen, ondernemingsraad, cliëntenraden, verpleegkundige adviesraad en het management hebben een positief advies gegeven over de benoeming. Mevrouw Haak start per 1 september in haar nieuwe functie.
 
De raad van toezicht heeft voor mevrouw Haak gekozen vanwege haar ruime zorginhoudelijke kennis en medisch specialistische ervaring. Evenals haar ervaring met veranderingsprocessen binnen een complexe ziekenhuisorganisatie. Ze beschikt over natuurlijk gezag en sterk verbindende eigenschappen.
 
Mevrouw Haak is momenteel nog werkzaam als anesthesioloog in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven waar zij vanaf 1993 werkzaam is. Deze functie heeft zij altijd gecombineerd met diverse nevenfuncties binnen het ziekenhuis, waaronder momenteel het voorzitterschap van het stafbestuur. In het verleden heeft mevrouw Haak ook diverse functies bekleed binnen de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie.
 
Mevrouw Haak wordt onderdeel van de driehoofdige raad van bestuur met de heer Harry Luik als voorzitter. Terug.