Medisch Specialistisch Bedrijf Amphia

Directeur

De heer Philip Bos is per 1 juli 2015 benoemd als directeur van het Medisch Specialistisch Bedrijf Amphia (MSB-A). Hij zal in die hoedanigheid het Bestuur van het MSB-A gaan ondersteunen. Het betreft een nieuwe positie. Het MSB-A is een zelfstandige coöperatie van medisch specialisten die collectief werken op gelijkwaardig niveau en in nauwe samenwerking met de Amphia-organisatie. 
 
De heer Bos heeft een rijke ervaring in de zorg en in het bedrijfsleven waaronder bij KPN, DHL, UTC en MaetisArdyn. Als directeur van het MSB-A wordt hij verantwoordelijk voor de ondersteuning aan het bestuur van het MSB-A en voor de operationele aansturing van de organisatie. Hij werkt hierbij intensief samen met het secretariaat Medische staf, de gemandateerden van de vakgroepen en de staf.
 
Bij het Medisch Specialistisch Bedrijf Amphia zijn ruim 250 medisch specialisten aangesloten. Met de vorming van het MSB-A is een belangrijke stap gezet om de samenwerking tussen de medisch specialisten te bevorderen en meer verantwoordelijkheid te nemen voor de verschillende facetten van zorgverlening. Het MSB-A en de Raad van Bestuur van Amphia maken samenwerkingsafspraken over de te leveren diensten en de inzet van medisch specialisten, met als primair doel het optimaliseren van de zorg voor patiënten nu en in de toekomst. Terug.