Menzis

directeur klant en operations

Mevrouw Marieke Fieten start op 1 april als directeur van het cluster Klant & Operations en lid van de Directieraad van zorgverzekaar Menzis. In deze functie is mevrouw Fieten verantwoordelijk voor de directe dienstverlening en service aan onze ruim 2,2 miljoen verzekerden.
 
Als motivatie voor haar overstap van de Rabobank naar Menzis geeft mevrouw Fieten aan: “De gezondheidszorg in Nederland toegankelijk en betaalbaar houden, is een gecompliceerd vraagstuk. Menzis neemt hierin haar verantwoordelijkheid en zoekt samen met partners naar oplossingen die passen bij de regio. De maatschappelijke relevantie van Menzis, het coöperatieve karakter en de bereidheid verantwoordelijkheid te nemen, waren voor mij belangrijke redenen om de overstap te maken. Ik kijk ernaar uit om samen met de medewerkers en het managementteam van Klant & Operations verder invulling te geven aan de uitdagingen waarvoor Menzis staat, en de service naar klanten.”
 
De heer Ruben Wenselaar, voorzitter van raad van bestuur van Menzis: “Marieke heeft ruime leidinggevende ervaring op het gebied van klantbeleving, (digitale) transformaties en operationeel management. Daarnaast is een coöperatieve werkomgeving en het belang van de Ledenraad haar niet onbekend. We halen met Marieke een ervaren kracht binnen, met wie we zowel onze interne bedrijfsprocessen als de service naar onze klanten verder kunnen versterken.”
 
De afgelopen 9 jaar heeft mevrouw Fieten in verschillende functies gewerkt voor de Rabobank en is sinds 2016 regiodirecteur bij Rabobank Nederland. Daarvóór was ze onder andere werkzaam bij Logica en AEGON.