Menzis

Lid Raad van Commissarissen

De Ledenraad van zorgverzekeraar Menzis heeft prof. dr Fedde Scheele (57) benoemd tot lid van de raad van commissarissen (RvC) van Menzis en al haar rechtspersonen. Hij is hiermee Rein Zwierstra opgevolgd, wiens zittingstermijn als commissaris op 1 januari 2018 afliep. De heer Scheele is hoogleraar Innovatie zorg en onderwijs aan het VUmc en daarnaast onder meer voorzitter van het College Geneeskundige Specialismen en voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Medisch Onderwijs.
 
Als ontwerper van landelijke opleidingsprogramma’s voor artsen en specialisten raakte de heer Scheele steeds meer geïnteresseerd in maatschappelijke vraagstukken rond zorg en het belang van meerdere perspectieven bij complexe vraagstukken. Hij verdiepte zich in de veranderkunde en de vraag welke motivatie de zorgprofessional beweegt. De heer Scheele zet zijn brede kennis en kennis en ervaring nu graag in als toezichthouder bij een zorgverzekeraar.
 
De voorzitter van de RvC Menzis, Peter van Lieshout, is blij met de komst van Fedde Scheele. “Door het vertrek van Rein Zwierstra ontstond er een vacature voor iemand met een vergelijkbaar profiel: achtergrond als medisch specialist, bestuurlijke ervaring en een brede kijk op en ervaring in het zorgveld. Met Fedde Scheele is een goede opvolger gevonden die met zijn kennis en ervaring van grote toegevoegde waarde kan zijn voor de coöperatie Menzis.”
 
De benoeming van de heer Scheele door de Ledenraad vond plaats op 18 december 2017. De Ledenraad van Menzis bestaat uit 39 leden en is het hoogste orgaan binnen de coöperatie. De Ledenraad geeft een stem aan alle verzekerden binnen de zorgverzekeraar.
 
Toezichthouders De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten hebben de benoeming goedgekeurd. De raad van commissarissen bestaat per 1 januari 2018 uit Céline van Asselt, Hanny Kemna, Peter van Lieshout (voorzitter), Maria Molenaar en Theo Rinsema. Terug.