Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW) en het Wereldmuseum

algemeen directeur

Marieke van Bommel is per 1 januari 2022 benoemd tot algemeen directeur van het Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW) en het Wereldmuseum. Zij vervult hiermee de vacature ontstaan met het vertrek van alg. directeur Stijn Schoonderwoerd begin dit jaar naar Nationale Opera en Ballet. Van Bommel zal samen met inhoudelijk directeur Wayne Modest de tweehoofdige directie van de vier musea gaan vormen.

Als directeur van MAS in Antwerpen, bouwde Marieke van Bommel het MAS verder uit tot een open huis dat sterk in verbinding staat met de stad en haar gemeenschappen via intensieve participatietrajecten. De innoverende jongerenwerking ‘Mas in Jonge Handen’ kende haar hoogtepunt met de expo Instinct, de eerste expo volledig gebouwd voor en door jongeren. De laatste tijdelijke expo van het MAS, 100XCongo, ontving de British Museum & Heritage Awards voor ‘Best international exhibition of the year’.

Bij NMVW/Wereldmuseum staat Van Bommel onder meer voor de opdracht de musea als geheel en de afzonderlijke locaties nog verder te laten groeien in hun (inter)nationale relevantie voor een steeds diverser publiek. Samen met inhoudelijk directeur Wayne Modest zal zij hier invulling aan geven.

Marieke van Bommel: ”Ik voel mij zeer verbonden met de missie van het Nationaal Museum van Wereldculturen en het Wereldmuseum om bij te dragen aan het wereldburgerschap. Het Tropenmuseum, Museum Volkenkunde, Afrika Museum en het Wereldmuseum zijn zeer relevante musea die midden in de samenleving staan. Juist deze musea kunnen een bijdrage aan het maatschappelijke debat over hoe mensen en collecties met elkaar verbonden zijn, in het verleden, heden en toekomst leveren. Ik kijk er naar uit om met de prachtige collectie en het team van NMVW en Wereldmuseum aan de slag te gaan.”

Inhoudelijk directeur Wayne Modest is verheugd over de komst van Marieke van Bommel: ”Nationaal en internationaal is er een ontwikkeling gaande waarin musea hun rol in de maatschappij herijken. Als het gaat om de vraag wat musea zijn en wat ze zouden moeten zijn, ingegeven door globale en lokale ontwikkelingen. Ook NMVW en Wereldmuseum kijken binnen deze ontwikkelingen steeds weer naar hun rol en hun belangrijke collecties, opdat zij een rol kunnen spelen in het beter begrijpen van het verleden, en het heden. Ik wil dit graag samen met Marieke van Bommel doen. Mede door wat zij heeft gedaan bij MAS weten we dat we een gedeelde visie hebben over wat het museum zou moeten zijn, nu en in de toekomst.”