Nationaal Programma Kwaliteitssprong Zuid

Directeur

Het college van B&W van Rotterdam heeft besloten op voordracht van een breed samengestelde selectiecommissie met vertegenwoordigers van alle partners van het nationaal programma Marco Pastors per 1 februari 2012 te benoemen tot directeur van het nationaal programma Kwaliteitssprong Zuid.
 
Belangrijkste argument van de selectiecommissie om de heer Pastors voor te dragen is dat hij managerial sterk is, resultaatgericht en uitstekend kan schakelen tussen rijk, provincie, (deel)gemeente(n), programmapartners en de mensen op Zuid. De selectiecommissie zocht een kandidaat die in staat wordt in staat geacht Zuid in beweging te brengen. De heer Pastors heeft het gezag en de doorzettingsmacht om alle partners op hun verantwoordelijkheden aan te spreken. Terug.