Nederlands Huisartsen Genootschap

Voorzitter Raad van Bestuur

De heer dr. R.V. (Raymond) Wetzels is benoemd tot voorzitter Raad van Bestuur van het Nederlands Huisartsen Genootschap. De heer Wetzels is een ervaren huisarts-bestuurder met veel expertise op het gebied van de huisartsgeneeskunde en eerstelijns gezondheidszorg.

Tot 1 januari 2023 was Raymond Wetzels praktijkhoudend huisarts. Hij is onlangs voor vijf jaar geherregistreerd als huisarts, mede op basis van vervangende werkzaamheden als medisch directeur van huisartsencoöperatie Onze Huisartsen in Arnhem.

Tot 15 december 2023 was Raymond Wetzels bestuurslid bij InEen. Vanuit die rol en vanuit zijn functie als medisch directeur-bestuurder bij de regionale huisartsenorganisatie Onze Huisartsen in Arnhem, kent Raymond Wetzels de samenwerkingspartners van het NHG goed. Dit maakt hem de ideale persoon om samen met zijn collega-bestuurder op een snelle en adequate manier de verbinding en de relatie met deze belangrijke stakeholders te verstevigen. 

Raymond Wetzels: ‘Ik kijk ernaar uit om namens het NHG als boegbeeld te fungeren voor de huisartsgeneeskunde. Mijn passie ligt in de huisartsenzorg. Mijn bestuurlijke ervaring zet ik graag in voor het NHG. Laten we de denkkracht van de NHG-leden gebruiken voor een toekomstbestendige huisartsenzorg. Verschil maken onder druk, samen met leden, en voor alle leden van het genootschap, daar ga ik voor.’