Nederlandse Algemene Keuringsdienst

voorzitter van het bestuur

Het bestuur van de NAK heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gevraagd de benoeming per 1 mei van de heer Han Polman tot voorzitter van het bestuur van de NAK goed te keuren.

De heer Polman is Commissaris van de Koning in Zeeland. Het bestuur van de NAK is verheugd over de benoeming van de heer Polman en ziet uit naar een vruchtbare samenwerking.

De NAK is de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen. Deze wettelijke taak wordt vervuld in opdracht en onder toezicht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De gespecialiseerde NAK-keurmeesters voeren tijdens het seizoen alle keuringen uit die bijdragen aan de hoogwaardige kwaliteit van het Nederlandse exportproduct. De NAK beschikt over een hightech laboratorium waar grootschalige nacontrole op pootaardappelen wordt gedaan door toepassing van moleculaire onderzoekstechnieken.

De heer Polman volgt Pieter van Geel op die 10 jaar lang de voorzitter van de NAK is geweest. In deze periode heeft de heer Van Geel het bestuur van de NAK op inspirerende wijze voorgezeten.