nederlands huisartsen genootschap

lid raad van bestuur

De heer Eric Scheppink is benoemd tot lid raad van bestuur van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). De benoeming gaat in per 1 oktober 2020 en vond plaats tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering die online georganiseerd was. Met de komst van de heer Scheppink is de topstructuur van het NHG weer op volle sterkte.

De heer Scheppink studeerde onder andere Gezondheidswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Limburg en is op dit moment algemeen directeur bij de regionale huisartsenorganisatie Onze Huisartsen in Arnhem. Mevrouw Henriëtte van der Horst, voorzitter van de raad van toezicht van het NHG: "Als Raad van Toezicht zijn wij erg blij met zijn benoeming. Eric is een ervaren bestuurder met een breed profiel. Hij heeft veel expertise op diverse relevante domeinen van de huisartsgeneeskunde en kent de (eerstelijns) gezondheidszorg goed. Hij is goed in staat ontwikkelingen en behoeften binnen en buiten de organisatie te signaleren en te duiden en kent ook ons en onze samenwerkingspartners goed."

In mei dit jaar werd mevrouw Wendy Borneman benoemd tot voorzitter raad van bestuur. Ook stemden leden in met een tweehoofdige raad van bestuur, waarmee het strategisch vermogen en de slagvaardigheid van het NHG vergroot wordt. Mevrouw Borneman kijkt uit naar de komst van de heer Scheppink: "Er speelt veel binnen de gezondheidszorg, waarin de huisarts een onmisbare schakel is. Als wetenschappelijke vereniging bieden wij een betrouwbare basis om deze schakelrol te kunnen vervullen en de hoge kwaliteit van de huisartsenzorg in Nederland te kunnen behouden. Daarbij zullen ook keuzes gemaakt moeten worden in alles wat er op ons af komt.
Het is heel fijn om daar nu in gezamenlijkheid sturing aan te kunnen geven. Dit betekent concreet dat we een goede verdeling maken van de diverse portefeuilles, op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid en individuele kennis en ervaring."

De heer Scheppink over zijn benoeming: "Vanuit mijn omgeving en ervaringen weet ik dat huisartsen veel waarde toekennen aan het NHG. Zeker in een tijd waarin het soms lijkt dat feiten er minder toe doen en individuele meningen belangrijker zijn, is het maatschappelijk belang van het NHG - namelijk het vertalen van wetenschap naar de huisartsenpraktijk - groot. Bijvoorbeeld door de inzet van Thuisarts.nl. Onmisbaar voor de huisarts om zijn patiënt goed te informeren maar inmiddels weet de patiënt ook zelf zijn weg goed te vinden naar de onafhankelijke en objectieve informatie die Thuisarts.nl biedt. Samen met Wendy hoop ik de rol die het NHG heeft verder te vergroten. Vanuit de gedachte '1 + 1 = 3' ga ik met veel enthousiasme aan de slag en kijk ik uit naar waardevolle samenwerkingen."