nederlands huisartsen genootschap

voorzitter raad van toezicht

Tijdens de laatste algemene ledenvergadering van het Nederlands Huisartsen Genootschap heeft mevrouw Henriëte van der Horst benoemd tot voorzitter raad van toezicht.
 
Mevrouw Van der Horst is hoogleraar huisartsgeneeskunde van het Amsterdam UMC (locatie VUmc Amsterdam). Eerder was zij hoofd van de afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde, thans is mevrouw Van der Horst divisievoorzitter Divisie 10 Eerstelijnszorg, Public Health en Methodologie aan het Amsterdam UMC, locatie VUmc.
 
In 2017 was mevrouw Drost voorzitter tijdens het jaarlijkse congres van het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG). Verder is zij lid van diverse commissies en werkgroepen (geweest) van onder andere ZonMw en NHG.

Mevrouw Van der Horst is blij met haar benoeming: “Het NHG heeft mijn warme belangstelling en ik verheug me erop mij in te zetten voor het NHG. De RvT ziet erop toe dat het NHG zijn missie uitvoert, namelijk het bevorderen van de wetenschappelijke uitoefening van de huisartsgeneeskunde. Daarmee levert het NHG een belangrijke bijdrage aan de continuïteit en ontwikkeling van het huisartsenvak. Mijn eerste doel en onze eerste taak is ervoor te zorgen dat er een nieuwe bestuurder dan wel Raad van Bestuur komt.” 

Klik hier voor het interview met mevouw Van der Horst in het magazine Huisarts & Wetenschap.
 
De heer Hans van der Schoot, waarnemend NHG-bestuurder, verwelkomt mevrouw Van der Horst als voorzitter. “Henriëtte toont een sterke binding met het NHG en met de universitaire huisartsgeneeskunde in het bijzonder. Met haar brede bestuurlijke achtergrond brengt zij veel kennis en ervaring mee die het NHG goed kan gebruiken. Wij zijn verheugd dat zij het voorzitterschap op zich wil nemen en zorgdraagt voor continuïteit in de RvT.”