NHL Stenden Hogeschool

Voorzitter College van Bestuur

Mevrouw Erica Schaper is door de raden van toezicht van NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool benoemd tot voorzitter van het College van Bestuur van de nieuwe fusiehogeschool NHL Stenden Hogeschool. Mevrouw Schaper begint op 1 oktober 2017 en leidt vanaf deze datum het transitieproces naar de nieuwe hogeschool.

Mevrouw Schaper werkt sinds 1 januari 2014 als algemeen directeur FNV. Haar activiteiten waren gericht op het leiding geven aan het fusietraject van vijf organisaties en de opbouw van de nieuwe FNV-werkorganisatie. Daarnaast heeft ze ruime ervaring met fusie- en veranderingstrajecten in het onderwijs, waaronder als algemeen directeur van Hogeschool Van Hall Larenstein en als interimmanager voor onder andere de Hanzehogeschool Groningen en Hogeschool Inholland. Ook was zij toezichthouder in het hoger onderwijs en auditor voor de NVAO en het excellentieprogramma Sirius.

Mevrouw Schaper: “Dit is een unieke uitdaging om de goede, kenmerkende elementen van beide hogescholen te verbinden en om met studenten, medewerkers en de stakeholders een nieuwe hogeschool te bouwen met een sterk profiel en een mooi eigentijds onderwijsconcept. Ik zie er zeer naar uit om leiding te geven aan deze enerverende ontdekkingsreis. Het gaat nog meer bruisen!”. Terug.