nhl stenden

leden college van bestuur

Vanaf 1 augustus vormen Oscar Couwenberg en Marc Otto samen met voorzitter Erica Schaper het nieuwe College van Bestuur van NHL Stenden Hogeschool. De Raad van Toezicht heeft de twee nieuwe bestuurders benoemd, als opvolgers van Klaas-Wybo van der Hoek en Max Merkx. Beide nieuwe bestuurders hebben stevige wortels in de onderwijssector en beschikken ook over ervaring daarbuiten.

Hans Haerkens, waarnemend voorzitter Raad van Toezicht: “We zijn als Raad van Toezicht blij dat we op beide posities zeer gekwalificeerde bestuurders mogen verwelkomen. Beide heren zijn conceptueel en strategisch sterk en beschikken over interessante netwerken. Samen met Erica Schaper zullen zij de strategie van de hogeschool verder vormgeven en de hogeschool stevig positioneren.”

Erica Schaper, voorzitter College van Bestuur: “Ik ben verheugd dat we na een werving en selectie in deze bijzondere corona tijd, twee nieuwe leden van het college van bestuur hebben kunnen benoemen. Ik heb er het volste vertrouwen in dat we met dit nieuwe college de uitdagende strategie en onderscheidend profiel van NHL Stenden verder kunnen realiseren en uitbouwen. Beide nieuwe bestuurders hebben niet alleen inhoudelijke ervaring met hun portefeuille, maar begrijpen bovenal de dynamiek van het hoger onderwijs en onderzoek. En de impact daarvan op de regio’s waarin we actief zijn.”

Oscar Couwenberg (55) is decaan en hoogleraar Governance and Geography aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daar heeft hij vanaf 1990 een carrière opgebouwd in de (financiële) bedrijfseconomie en governance en diverse bestuurlijke functies bekleed binnen drie faculteiten. Hij is tevens pro-rector. Ook was hij voorzitter van de stuurgroep "International Classroom" en uit dien hoofde verantwoordelijk voor de ontwikkeling van interculturele competenties van studenten en staf.

Marc Otto (46) beschikt over ruime bestuurlijke ervaring binnen het onderwijs. Hij was zes jaar lid van het College van Bestuur van het Deltion College in Zwolle en is inmiddels bijna vier jaar bestuursvoorzitter van LMC Voortgezet Onderwijs in Rotterdam. In beide gevallen vormde de portefeuille bedrijfsvoering de basis, aangevuld met een breed palet aan onderwijsinhoudelijke thema’s.