nidos

directeur-bestuurder

De heer Tanno Klijn wordt per 1 november 2019 de nieuwe directeur-bestuurder bij Nidos - jeugdbescherming voor vluchtelingen. De heer Klijn is thans bestuurder van Samen Veilig Midden-Nederland.

“Voor mij is het tijd voor een nieuwe stap in mijn carrière”, aldus de heer Klijn. “In de functie van directeur-bestuurder bij Nidos komen mijn ervaring binnen de Jeugdbescherming en in de internationale samenwerking op een mooie manier samen. Nidos vervult in mijn ogen een belangrijke maatschappelijke opdracht. Door te zorgen voor een passende plek om te wonen en voor goede begeleiding kunnen alleenstaande minderjarige vreemdelingen zich optimaal ontwikkelen en uiteindelijk zelfstandig verder in het leven”.
 
De heer Klijn volgt vertrekkend directeur-bestuurder de heer Verstegen, die vertrekt vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Nidosvoert als onafhankelijke (gezins-)voogdij instelling, op grond van de wet, de voogdijtaak uit voor alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama's).