nidos jeugdbescherming voor vluchtelingen

twee leden raad van toezicht

Nidos Jeugdbescherming voor Vluchtelingen heeft twee nieuwe leden in haar raad van toezicht benoemd. De heer Bert Brouwer en de heer Wiko Vlasblom zijn toegetreden tot de raad.

Nidos voert als onafhankelijke (gezins-)voogdij-instelling, op grond van de wet, de voogdijtaak uit voor Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMA). Voor minderjarige asielzoekers/vreemdelingen die zonder ouders in Nederland aankomen moet volgens de Nederlandse wet de voogdij worden geregeld. Nidos vraagt bij de rechter de voogdij aan. De rechter beslist over de voogdij en of Nidos de voogd – en daarmee de wettelijk vertegenwoordiger – wordt. Bij Nidos werken ongeveer 400 mensen die de taak van voogd hebben, ondersteund door team van anderen.

De heer Brouwer is bestuurder van Careander, een zorgorganisatie die ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand. Dit doet Careander vanuit een christelijke visie. Naast zijn bestuurswerkzaamheden, zet de heer Brouwer zich in voor Gevangenenzorg Nederland en voor de Utrechtse scholengemeenschap De Passie

De heer Vlasblom is bestuurder van Attent Zorg, aanbieder van ouderenzorg. Eerder bekleedde hij directiefuncties bij het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers en het Koninklijk Instituut voor de Tropen.