Nidos

Lid Raad van Toezicht (op voordracht OR)

Nidos Jeugdbescherming voor Vluchtelingen heeft Hayde Zarkeshan benoemd als nieuw lid raad van toezicht. Zarkeshan is benoemd op voordracht van de OR.

Nidos voert als gecertificeerde instelling, op grond van het Burgerlijk Wetboek, de voogdij uit voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv), de ondertoezichtstelling (OTS) voor kinderen door of voor wie een asielaanvraag is ingediend én die in verband daarmee verblijven in een opvangcentrum van het COA. Deze jeugdbeschermingsmaatregelen worden uitgevoerd door professionals die met respect voor de culturele achtergrond van de jongere, vanuit betrokkenheid en met specifieke deskundigheid, het belang van de individuele jongere centraal stellen. Bij Nidos werken ongeveer 400 mensen die de taak van voogd hebben, ondersteund door team van anderen.

Mevrouw Zarkeshan is directeur bij de stichting Maatschappelijk Alliantie die publiek en private partijen samenbrengt om vanuit een gedeelde visie een grotere impact te maken op complexe maatschappelijke vraagstukken. Daarnaast zet Zarkeshan middels nevenfuncties zich ook in als bestuurslid bij de Vattenfall Foundation en zit ze in de raad van advies bij seepeople en Good Busy.